Kursy do pracy na wysokości

Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy oraz Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości, co najmniej jeden metr nad poziomem podłogi lub ziemi.

Polskie przepisy dotyczące edukacji mówią, że kurs umożliwiający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych (zawodu) powinien trwać minimum 32 godziny. Jeżeli chcesz traktować swoją nową profesję poważnie i z niej żyć, to nie wystarczy Ci kurs dwu czy jednodniowy.

Kurs prowadzony jest na własnej hali treningowej!

SZKOLIMY W DOSTĘPIE BUDOWLANYM I LINOWYM

Co to jest dostęp budowlany?

Dostępem budowlanym nazwiemy prace na wysokości, w których, aby dostać się do stanowiska pracy wykorzystuje się tradycyjne środki techniczne: drabiny, rusztowania, podnośniki, podesty. Inną formą dostępu budowlanego jest wspinaczka po elementach konstrukcji i budowli jak słupy, kratownice, maszty, kominy, dachy płaskie i spadziste. Po dojściu do stanowiska możemy posiadany sprzęt i umiejętności wykorzystać do ochrony przed upadkiem z wysokości, pracy w ograniczeniu (niedopuszczenia do strefy upadku) i pozycjonowania poprzez podparcie lub podwieszenie.

Co to jest dostęp linowy?

Dostęp linowy/dużo lepsza nazwa niż alpinizm przemysłowy/ to: zjazd i wychodzenie po linie oraz technika sztucznych ułatwień w pionie i poziomie.

Od 2013 Ascender limituje „ważność” nadanych uprawnień na okres 3 lat. Prawo polskie dotyczące uzyskiwania kwalifikacji zawodowych tego nie wymaga.

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE.

 

Szkolenie do prac na wysokości (dostęp budowlany)

To szkolenie dla pracowników wszystkich sektorów gospodarki narażonych na upadek z wysokości. Szkolenie ma na celu nauczenie samodzielnego i bezpiecznego poruszania się na wysokości z wykorzystaniem sprzętu asekuracyjnego oraz wykonywania pracy w podparciu. Przeznaczone dla osób wykonujących pracę na wysokości, w której, aby dostać się do stanowiska pracy wykorzystują się stałe elementy takie jak: drabiny, podesty, podnośniki, kratownice, maszty, dachy i po dojściu zabezpieczają się sprzętem chroniącym przed upadkiem.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin (1 dzień)

Cena : grupa do dwóch osób – 250 zł netto +  VAT

trzy osoby i więcej: 200 zł netto + VAT

PROGRAM SZKOLENIA

 • BHP oraz wymogi prawne dotyczące pracy na wysokości.
 • Charakterystyka pracy na wysokości.
 • Zagrożenia podczas prac wysokościowych.
 • Zasady doboru, użytkowania i kontrolowania sprzętu do pracy na wysokości.
 • Rodzaje prac na wysokości i ich charakterystyka.
 • Poruszanie się po odcinkach poziomych i skośnych.
 • Posługiwanie się sprzętem do prac wysokościowych.
 • Budowanie przykładowych stanowisk roboczych.
 • Rodzaje węzłów roboczych i ich zastosowanie.
 • Budowa stanowisk asekuracyjnych.
 • Prawidłowy dobór sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz pozycjonującego na wszelkich stanowiskach pracy.
 • Organizacja w miejscu pracy (asekuracja na stanowisku, pozycjonowanie).
 • Zasady asekuracji na drodze dojścia (wspinaczka i trawersowanie).
 • Przemieszczanie się na stanowisko pracy (wspinaczka, prowadnice, liny bezpieczeństwa).
 • Wykonywanie pracy na wysokości pod nadzorem instruktora na wszelkich stanowiskach pracy.
 • Podstawowe aspekty transportu materiałów i narzędzi w różnych kierunkach.
 • Budowa systemów prowadnic pionowych i poziomych.
 • Asekuracja na dachach poziomych i stromych.
 • Podstawy autoratownictwa
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.

 

 • Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
 • zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości
 • zawarte ubezpieczenie wypadkowe
 • przestrzeganie Regulaminu Szkolenia

Szkolenie do prac na wysokości (dostęp linowy)

Szkolenie dotyczy wykonywania prac w dostępie linowym, tzn. wykonywanie prac z wykorzystaniem technik alpinistycznych.

Program zawiera szkolenie z dostępu budowlanego oraz naukę przemieszczania się za pomocą liny (podchodzenie, zjazd).

Czas trwania szkolenia: 32 godzin (4dni)

Cena:

grupy do 3 osób – 750 zł netto + 23 % VAT (od osoby)

grupy do 5 osób – 650 zł netto + 23 % VAT  (od osoby)

grupy od 6 osób – 550 zł netto + 23 % VAT  (od osoby)

                                            PROGRAM SZKOLENIA

   • BHP oraz wymogi prawne dotyczące pracy na wysokości.
   • Charakterystyka pracy na wysokości.
   • Zagrożenia podczas prac wysokościowych.
   • Rodzaje prac na wysokości i ich charakterystyka.
   • Zasady doboru, użytkowania i kontrolowania sprzętu do pracy na wysokości:
   • Lina – rodzaje, zalety i wady.
   • Uprząż – regulacja, jak się wiązać, błędy
   • Kask – regulacja
   • Lonża, taśmy
   • Absorber
   • Karabinek (zatrzaśnik)
   • Przyrządy zjazdowe
   • Przyrządy zaciskowe
   • Rodzaje węzłów roboczych i ich zastosowanie
   • Zasady asekuracji zbiorowej i indywidualnej
   • Zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny
   • Sposoby zabezpieczania lin na krawędziach
   • zjazd bez ławki w ciasnych przestrzeniach
   • Asekuracja na wędkę.
   • Asekuracja dolna.
   • Zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym.
   • Przewiązanie przez punkt zjazdowy.
   • Zjazd na linie w przyrządzie.
   • Profilaktyczne aspekty wykonywania prac na wysokości i techniki:
   • Przytrzymywanie i stabilizacja w pozycji roboczej.
   • Rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych np. przypadkowe zawieszenie się na przyrządzie asekuracyjnym
   • Doskonalenie zjazdu w warunkach przechodzenia przez gzyms lub wywieszoną krawędź dachu
   • Przepięcie się przez węzeł na linie, przez odciąg
   • Zjazd wahadłowy na dwóch linach, zjazd w półwyblince
   • Zasady wykonywania kontroli sprzętu asekuracyjnego i roboczego przed użyciem
   • Autoasekuracja.
   • Techniki Ratownicze.
   • Autoratownictwo.
   • Sposoby asekuracji w nietypowych miejscach.
   • Sposoby transportowania sprzętu i narzędzi
   • Zasady bezpiecznej organizacji z użyciem drabiny:
   • drabiny jednosegmentowe.
   • drabiny wielosegmentowe.
   • Zjazd na linie i zatrzymanie na wysokości.
   • Wchodzenie po linie.
   • Dojście do osoby poszkodowanej i zwożenie jej w dół.
   • Pierwsza pomoc przedmedyczna

     Po ukończeniu, pełnego 32 godzinnego kursu i zdaniu egzaminu, absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, pozwalające    na wykonywanie zawodu alpinisty przemysłowego.

     Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości
 • aktualne ubezpieczenie wypadkowe
 • przestrzeganie Regulaminu Szkolenia

                           KURS OPERATORA ŚCIANY WSPINACZKOWEJ

    Kurs przygotowuje do podjęcia pracy na sztucznej ścianie wspinaczkowej. Na chwilę obecną w większości obiektów wspinaczkowych osoby chcące podjąć pracę muszą posiadać takie kwalifikacje

    Czas trwania szkolenia:

   kurs dwudniowy 350zł netto + VAT

    kurs jednodniowy 250 zł netto + VAT (tylko dla osób, które ukończyły kurs

    wspinaczki skalnej)

    Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości
 • aktualne ubezpieczenie wypadkowe
 • przestrzeganie Regulaminu Szkolenia

WSZYSTKIE SZKOLENIA WYSOKOŚCIOWE PRZEPROWADZAMY W NASZYM CENTRUM SZKOLENIOWYM W MOKRZESZOWIE

TERMINY KURSÓW W 2016:

NR KURSU

TERMIN

MIEJSCA WOLNE

UWAGI

Kurs 1

 28.04-01.05.2016

Kurs 2

05-08.05.2016

DWA 

Kurs 3

12-15.05.2016 

DWA

Kurs 4

19-22.05.2016 

TRZY

Kurs 5

 26-29.05.2016 

DWA

Kurs 6

Kurs 7

Kurs 8

Kurs 9

 

Kurs 10

MOŻLIWE KURSY WEEKENDOWE (dwa kolejne, lub do uzgodnienia).

WYKONANE PRACE:

Pogotowie alpinistyczne

Malowanie obiektów sakralnych

Burzenie, naprawa i malowanie kominów

Zakładanie siatek zabezpieczających

Montaż paneli

Zakładanie systemów antyptak

Wymiana elementów poszycia ścian zewnętrznych i dachów

Mycie okien i elewacji

mycie okien i elewacji

 

 

 

Montaż rynien i rur spustowych

 

 

 

 

Montaż reklam

Usuwanie śniegu i nawisów śnieżno-lodowych z budynków

Wycinka i prześwietlanie drzew

i wiele innych