Kursy wspinaczki skalnej

Kurs wspinaczki skalnej

Rozpoczyna się w hali z własną sztuczną ścianką!

UWAGA:  Każdy kto ukończy w/w kurs, otrzymuje również zaświadczenie o ukończeniu kursu wspinaczki na sztucznej ściance!

Trwa sześć dni.  Warunkami uczestnictwa w kursie są: ukończone 18 lat lub ukończone 14 lat i pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w szkoleniu, posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uczestnictwa w kursie lub ważnej karty zdrowia sportowca na uprawianie wspinaczki .

Kurs ten polecam przede wszystkim osobom, które rozpoczynają swoją przygodę ze wspinaniem i chcącym zdobyć kompleksową  wiedzę oraz umiejętności,  dla  samodzielnego i bezpiecznego  wspinania się, we wszystkich rejonach skałkowych i na sztucznej ścianie.

Treść zajęć:

-wiązanie się z zastosowaniem uprzęży i bez niej

-zastosowanie następujących węzłów: kluczka, ósemka, wyblinka, półwyblinka,

podwójny zderzakowy, taśmowy, prusik, bloker, węzeł flagowy

-bsługa  przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania

liny oraz jej blokowania i odblokowywania

-dobieranie  sprzętu do konkretnej drogi i poprawnie rozmieszczanie go na uprzęży

-samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych

-łączenie punktów asekuracyjnych

-budowanie stanowisk do wędki

-budowanie stanowisk asekuracyjnych: dolnych, górnych i pośrednich

-właściwe rozmieszczanie poszczególnych punktów przelotowych

-zakładanie stanowisk zjazdowych

-przygotowanie liny i pozostałego sprzętu do zjazdu

-zjazdy w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją

-zjazdy z przesiadką

-rozwiązywanie sytuacji awaryjnych podczas zjazdu

-podchodzenie na linie

-opuszczanie partnera na linie

-pokonywanie różnorodnych formacji skalnych z zastosowaniem odpowiednich

technik wspinaczkowych.

-wykłady teoretyczne na temat sprzętu, skalnych trudności, teorii asekuracji, stylów wspinaczkowych, historii i etyki wspinania

Intensywność ćwiczeń w zakresie poszczególnych punktów programu dopasowuję do umiejętności i potrzeb uczączych się.

Warunkiem zaliczenia kursu wspinaczki skalnej jest opanowanie wyżej wymienionych umiejętności oraz samodzielne prowadzenie dróg wspinaczkowych o trudnościach IV.

Cena: 650zł/osoby

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH

1. Właściciel i adres szkoły: Waldemar Sawko Mokrzeszów 106 58-160 Świebodzice 2.  Instruktor wspinaczki skalnej Waldemar Sawko. 3.  Terminy zajęć ustalane iundywidualnie. 4.  Skały nie mające charakteru wysokogórskiego, budowle inżynieryjne, których właściciel zezwolił na tego typu zajęcia, oraz sztuczne ścianki wspinaczkowe. 5.  Sprzęt: liny, repsznury, taśmy, karabinki, uprzęże, kaski, przyrządy asekuracyjne, rolki zjazdowe, przyrządy zaciskowe. 6.  Wyposażenie uczestników w sprzęt zabezpieczający i ochronny będący własnością szkoły lub własny, mający aktualny certyfikat potwierdzający  jakość. 7.  ... Czytaj całość