Kurs wspinaczki na sztucznej ściance

Warunkami uczestnictwa w kursie są: ukończone 18 lat lub ukończone 14 lat i pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w szkoleniu, posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uczestnictwa w kursie lub ważnej karty zdrowia sportowca na uprawianie wspinaczki .

Trwa dwa – trzy dni i przygotowuje do samodzielnego korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych.

Cena: 330zł/osoby

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH

1. Właściciel i adres szkoły: Waldemar Sawko Mokrzeszów 106 58-160 Świebodzice 2.  Instruktor wspinaczki skalnej Waldemar Sawko. 3.  Terminy zajęć ustalane iundywidualnie. 4.  Skały nie mające charakteru wysokogórskiego, budowle inżynieryjne, których właściciel zezwolił na tego typu zajęcia, oraz sztuczne ścianki wspinaczkowe. 5.  Sprzęt: liny, repsznury, taśmy, karabinki, uprzęże, kaski, przyrządy asekuracyjne, rolki zjazdowe, przyrządy zaciskowe. 6.  Wyposażenie uczestników w sprzęt zabezpieczający i ochronny będący własnością szkoły lub własny, mający aktualny certyfikat potwierdzający  jakość. 7.  ... Czytaj całość