Kurs wspinaczki na drogach ubezpieczonych

Kurs wspinaczki skalnej na drogach ubezpieczonych w stałe punkty asekuracyjne

Trwa cztery dni i rozpoczyna się w hali z własną sztuczną ścianką!

UWAGA:  Każdy kto ukończy w/w kurs, otrzymuje również zaświadczenie o ukończeniu kursu wspinaczki na sztucznej ściance!

Warunkami uczestnictwa w kursie są:
ukończone 18 lat lub ukończone 14 lat i pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w szkoleniu, posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uczestnictwa w kursie lub ważnej karty zdrowia sportowca na uprawianie wspinaczki .

Treść zajęć:

zagrożenia terenu skalnego i zasady bezpieczeństwa

podstawowe informacje o sprzęcie

zasady asekuracji:

- zapięcie uprzęży i przywiązanie do liny

- asekuracja na wędkę

- asekuracja dolna

- zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym

- przewiązywanie liny przez ring zjazdowy i zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania

- wspinaczka drogą dwuwyciągową

zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach

zastosowanie następujących węzłów: kluczka, ósemka, wyblinka, półwyblinka, podwójny zderzakowy, taśmowy, węzeł flagowy

nauczanie techniki wspinania:

- wykorzystanie stopni i chwytów

- ustawienia ciała

- wspinaczka statyczna i dynamiczna

- zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania

podstawy technik linowych (min. zjazdy na linie w wysokim przyrządzie)

teoria: zasady uprawiania wspinaczki w Polsce,  trudności skalne.

Terminy szkolenia na tym kursie mogą być ustalane  indywidualnie. Grupa szkolona musi liczyć minimum dwie osoby.

Cena: 500 zł/osoby.

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH

1. Właściciel i adres szkoły: Waldemar Sawko Mokrzeszów 106 58-160 Świebodzice 2.  Instruktor wspinaczki skalnej Waldemar Sawko. 3.  Terminy zajęć ustalane iundywidualnie. 4.  Skały nie mające charakteru wysokogórskiego, budowle inżynieryjne, których właściciel zezwolił na tego typu zajęcia, oraz sztuczne ścianki wspinaczkowe. 5.  Sprzęt: liny, repsznury, taśmy, karabinki, uprzęże, kaski, przyrządy asekuracyjne, rolki zjazdowe, przyrządy zaciskowe. 6.  Wyposażenie uczestników w sprzęt zabezpieczający i ochronny będący własnością szkoły lub własny, mający aktualny certyfikat potwierdzający  jakość. 7.  ... Czytaj całość